<form id="2puvb"><em id="2puvb"><span id="2puvb"></span></em></form>

  1. <form id="2puvb"></form><wbr id="2puvb"></wbr>
  2. 小升初網

   當前位置:首頁 > 小升初語文 > 古詩詞 >正文

   琵琶行原文注音完整版(琵琶行拼音版完整注音)

   2019-01-08 11:07:52  來源: 小升初網     閱讀次數:

   琵琶行原文注音.jpg

    琵琶行原文注音:

    xún yáng jiāng tóu yè sòng kè , fēng yè dí huā qiū sè sè 。

    潯陽江頭夜送客,楓葉荻花秋瑟瑟。

    zhǔ rén xià mǎ kè zài chuán , jǔ jiǔ yù yǐn wú guǎn xián 。

    主人下馬客在船,舉酒欲飲無管弦。

    zuì bù chéng huān cǎn jiāng bié , bié shí máng máng jiāng jìn yuè 。

    醉不成歡慘將別,別時茫茫江浸月。

    hū wén shuǐ shàng pí pá shēng , zhǔ rén wàng guī kè bù fā 。

    忽聞水上琵琶聲,主人忘歸客不發。

    xún shēng àn wèn tán zhě shuí ? pí pá shēng tíng yù yǔ chí 。

    尋聲暗問彈者?琵琶聲停欲語遲。

    yí chuán xiāng jìn yāo xiāng jiàn , tiān jiǔ huí dēng chóng kāi yàn 。

    移船相近邀相見,添酒回燈重開宴。

    qiān hū wàn huàn shǐ chū lái , yóu bào pí pá bàn zhē miàn 。

    千呼萬喚始出來,猶抱琵琶半遮面。

    zhuǎn zhóu bō xián sān liǎng shēng , wèi chéng qǔ diào xiān yǒu qíng 。

    轉軸撥弦三兩聲,未成曲調先有情。

    xián xián yǎn yì shēng shēng sì , sì sù píng shēng bù dé zhì 。

    弦弦掩抑聲聲,似訴平生不得志。

    dī méi xìn shǒu xù xù tán , shuō jìn xīn zhōng wú xiàn shì 。

    低眉信手續續彈,說盡心中無限事。

    qīng lǒng màn niǎn mǒ fù tiǎo , chū wéi 《 ní cháng 》 hòu 《 liù yāo 》

    輕攏慢捻抹復挑,初為《霓裳》后《六幺》

    dà xián cáo cáo rú jí yǔ , xiǎo xián qiè qiè rú sī yǔ 。

    大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私語。

    cáo cáo qiè qiè cuò zá tán , dà zhū xiǎo zhū luò yù pán 。

    嘈嘈切切錯雜彈,大珠小珠落玉盤。

    jiàn guān yīng yǔ huā dǐ huá , yōu yè quán liú bīng xià nán 。

    間關鶯語花底滑,幽咽泉流冰下難。

    bīng quán lěng sè xián níng jué , níng jué bù tōng shēng zàn xiē 。

    冰泉冷澀弦凝絕,凝絕不通聲暫歇。

    bié yǒu yōu chóu àn hèn shēng , cǐ shí wú shēng shèng yǒu shēng 。

    別有幽愁暗恨生,此時無聲勝有聲。

    yín píng zhà pò shuǐ jiāng bèng , tiě jì tū chū dāo qiāng míng 。

    銀瓶乍破水漿迸,鐵突出刀槍鳴。

    qǔ zhōng shōu bō dāng xīn huà , sì xián yī shēng rú liè bó 。

    曲終收撥當心畫,四弦一聲如裂帛。

    dōng chuán xī fǎng qiǎo wú yán , wéi jiàn jiāng xīn qiū yuè bái 。

    東船西舫悄無言,唯見江心秋月白。

    chén yín fàng bō chā xián zhōng , zhěng dùn yī cháng qǐ liǎn róng 。

    沉吟放撥插弦中,整頓衣起斂容。

    zì yán běn shì jīng chéng nǚ , jiā zài há má líng xià zhù 。

    自言本是京城女,家在蝦蟆陵下住。

    shí sān xué dé pí pá chéng , míng shǔ jiào fáng dì yī bù 。

    十三學琵琶成,名屬教第一部。

    qǔ bà céng jiào shàn cái fú , zhuāng chéng měi bèi qiū niáng dù 。

    曲罷曾教善才服,妝成每被秋娘妒。

    wǔ líng nián shào zhēng chán tóu , yī qǔ hóng xiāo bù zhī shù 。

    五陵年少爭纏頭,一曲紅綃不知數。

    diàn tóu yín bì jī jié suì , xuè sè luó qún fān jiǔ wū 。

    鈿頭銀篦擊節碎,血色羅裙翻酒污。

    jīn nián huān xiào fù míng nián , qiū yuè chūn fēng děng xián dù 。

    今年歡笑復明年,秋月春風等閑度。

    dì zǒu cóng jūn ā yí sǐ , mù qù zhāo lái yán sè gù 。

    弟走從軍阿姨死,暮去朝來顏色故。

    mén qián lěng luò ān mǎ xī , lǎo dà jià zuò shāng rén fù 。

    門前冷落鞍馬稀,老大嫁作商人婦。

    shāng rén zhòng lì qīng bié lí , qián yuè fú liáng mǎi chá qù 。

    商人重利輕別離,前月浮梁買茶去。

    qù lái jiāng kǒu shǒu kōng chuán , rào chuán yuè míng jiāng shuǐ hán 。

    去來江口守空船,繞船月明江水寒。

    yè shēn hū mèng shào nián shì , mèng tí zhuāng lèi hóng lán gān 。

    夜深忽夢少年事,夢啼妝淚紅闌干。

    wǒ wén pí pá yǐ tàn xī , yòu wén cǐ yǔ chóng jī jī 。

    我聞琵琶已嘆息,又聞此語重唧唧。

    tóng shì tiān yá lún luò rén , xiāng féng hé bì céng xiāng shí !

    同是天涯淪落人,相逢何必曾相識!

    wǒ cóng qù nián cí dì jīng , zhé jū wò bìng xún yáng chéng 。

    我從去年辭帝京,謫居臥病潯陽城。

    xún yáng dì pì wú yīn yuè , zhōng suì bù wén sī zhú shēng 。

    潯陽地僻無音樂,終歲不聞絲竹聲。

    zhù jìn pén jiāng dì dī shī , huáng lú kǔ zhú rào zhái shēng 。

    住近湓江地低濕,黃蘆苦竹繞宅生。

    qí jiān dàn mù wén hé wù ? dù juān tí xuè yuán āi míng 。

    其間旦暮聞何物?杜鵑啼血猿哀鳴。

    chūn jiāng huā zhāo qiū yuè yè , wǎng wǎng qǔ jiǔ huán dú qīng 。

    春江花朝秋月夜,往往取酒獨傾。

    qǐ wú shān gē yǔ cūn dí ? ǒu yǎ zhāo zhā nán wéi tīng 。

    豈無山歌與村笛?嘔啞嘲哳難為聽。

    jīn yè wén jūn pí pá yǔ , rú tīng xiān yuè ěr zàn míng 。

    今夜聞君琵琶語,如聽仙樂耳暫明。

    mò cí gèng zuò tán yī qǔ , wèi jūn fān zuò 《 pí pá xíng 》。

    莫辭更坐彈一曲,君翻作《琵琶行》。

    gǎn wǒ cǐ yán liáng jiǔ lì , què zuò cù xián xián zhuǎn jí 。

    感我此言良久立,卻坐促弦弦轉急。

    qī qī bù sì xiàng qián shēng , mǎn zuò chóng wén jiē yǎn qì 。

    凄凄不似向前聲,滿座重聞皆掩泣。

    zuò zhōng qì xià shuí zuì duō ? jiāng zhōu sī mǎ qīng shān shī 。

    座中泣下最多?江州司馬青衫濕。

    全文翻譯:

    秋夜我到潯陽江頭送一位歸客,冷風吹著楓葉和蘆花秋聲瑟瑟。

    我和客人下馬在船上餞別設宴,舉起酒杯要飲卻無助興的音樂。

    酒喝得不痛快更傷心將要分別,臨別時夜茫茫江水倒映著明月。

    忽聽得江面上傳來琵琶清脆聲;我忘卻了回歸客人也不想動身。

    尋著聲源探問彈琵琶的是何人?琵琶停了許久卻遲遲沒有動靜。

    我們移船靠近邀請她出來相見;叫下人添酒回燈重新擺起酒宴。

    千呼萬喚她才緩緩地走出來,懷里還抱著琵琶半遮著臉面。

    轉緊琴軸撥動琴弦試彈了幾聲;尚未成曲調那形態就非常有情。

    弦弦凄楚悲切聲音隱含著沉思;似乎在訴說著她平生的不得志;

    她低著頭隨手連續地彈個不停;用琴聲把心中無限的往事說盡。

    輕輕地攏,慢慢地捻,一會兒抹,一會兒挑。初彈《霓裳羽衣曲》接著再彈《六幺》。

    大弦渾宏悠長嘈嘈如暴風驟雨;小弦和緩幽細切切如有人私語。

    嘈嘈聲切切聲互為交錯地彈奏;就像大珠小珠一串串掉落玉盤。

    琵琶聲一會兒像花底下宛轉流暢的鳥鳴聲,一會兒又像水在冰下流動受阻艱澀低沉、嗚咽斷續的聲音。

    好像水泉冷澀琵琶聲開始凝結,凝結而不通暢聲音漸漸地中斷。

    像另有一種愁思幽恨暗暗滋生;此時悶悶無聲卻比有聲更動人。

    突然間好像銀瓶撞破水漿四濺;又好像鐵甲騎兵廝殺刀槍齊鳴。

    一曲終了她對準琴弦中心劃撥;四弦一聲轟鳴好像撕裂了布帛。

    東船西舫人們都靜悄悄地聆聽;只見江心之中映著白白秋月影。

    她沉吟著收起撥片插在琴弦中;整頓衣裳依然顯出莊重的顏容。

    她說我原是京城負有盛名的歌女;老家住在長安城東南的蝦蟆陵。

    彈奏琵琶技藝十三歲就已學成;教坊樂團第一隊中列有我姓名。

    每曲彈罷都令藝術大師們嘆服;每次妝成都被同行歌妓們嫉妒。

    京都豪富子弟爭先恐后來獻彩;彈完一曲收來的紅綃不知其數。

    鈿頭銀篦打節拍常常斷裂粉碎;紅色羅裙被酒漬染污也不后悔。

    年復一年都在歡笑打鬧中度過;秋去春來美好的時光白白消磨。

    兄弟從軍姊妹死家道已經破敗;暮去朝來我也漸漸地年老色衰。

    門前車馬減少光顧者落落稀稀;青春已逝我只得嫁給商人為妻。

    商人重利不重情常常輕易別離;上個月他去浮梁做茶葉的生意。

    他去了留下我在江口孤守空船;秋月與我作伴繞艙的秋水凄寒。

    更深夜闌常夢少年時作樂狂歡;夢中哭醒涕淚縱橫污損了粉顏。

    我聽琵琶的悲泣早已搖頭嘆息;又聽到她這番訴說更叫我悲凄。

    我們倆同是天涯淪落的可悲人;今日相逢何必問是否曾經相識!

    自從去年我離開繁華長安京城;被貶居住在潯陽江畔常常臥病。

    潯陽這地方荒涼偏僻沒有音樂;一年到頭聽不到管弦的樂器聲。

    住在湓江這個低洼潮濕的地方;第宅周圍黃蘆和苦竹繚繞叢生。

    在這里早晚能聽到的是什么呢?盡是杜鵑猿猴那些悲凄的哀鳴。

    春江花朝秋江月夜那樣好光景;也無可奈何常常取酒獨酌獨飲。

    難道這里就沒有山歌和村笛嗎?只是那音調嘶啞粗澀實在難聽。

    今晚我聽你彈奏琵琶訴說衷情,就像聽到仙樂眼也亮來耳也明。

    請你不要推辭坐下來再彈一曲;我要為你創作一首新詩《琵琶行》。

    被我的話所感動她站立了好久;回身坐下再轉緊琴弦撥出急聲。

    凄凄切切不再像剛才那種聲音;在座的人重聽都掩面哭泣不停。

    要問在座之中誰流的眼淚最多?我江州司馬淚水濕透青衫衣襟!

   贵州快三 固安县 | 宁陵县 | 江山市 | 岗巴县 | 祥云县 | 台江县 | 洪雅县 | 九龙坡区 | 红河县 | 龙口市 | 石柱 | 泽州县 | 老河口市 | 玉门市 | 海宁市 | 石狮市 | 方城县 | 淮北市 | 五大连池市 | 防城港市 | 延安市 | 张掖市 | 新绛县 | 西林县 | 沭阳县 | 自治县 | 贞丰县 | 金昌市 | 新疆 | 岐山县 | 大同县 | 花莲市 | 柳江县 | 永川市 | 承德县 | 新邵县 | 宣化县 | 洪雅县 | 安康市 | 家居 | 滦平县 | 丹凤县 | 云霄县 | 扶绥县 | 和硕县 | 绥宁县 | 濉溪县 | 华安县 | 密云县 | 宝坻区 | 彭水 |